Někdy nastanou situace, kdy zvažujete strategické rozhodnutí v oblasti IT. Typicky se může jednat o:

  • Outsourcing IT versus použití interního IT (například s ohledem na bezpečnost dat a systémů)
  • Síťová infrastruktura a sítě
  • Serverové systémy s OS Windows a Linux
  • Nastavení procesů v IT
  • Implementace nových systémů a technologií
  • Dohled infrastruktury (monitoring, Event Management)
  • Efektivní správa IT
  • Virtualizace
  • Audit IT

Nejen v těchto oblastech jsem připraven poskytnout Vám konzultační činnost, vedoucí ke strategickému rozhodnutí, optimalizaci nákladů, či vyřešení aktuáních provozních potřeb.

 

Nerozumíte problematice IT ?

Pomohu Vám v rámci konzultační čnnosti popsat problém a zvážím, případně navrhnu varianty řešení dle Vámi dodaných požadavků a rozpočtových omezení.